Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
12/11/2017

Информация за оценяването, класирането и решението за финансиране на проектни предложения по научните области „Биологически науки“ и „Медицински науки“ е публикувана на следните страници:

  • „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“: резултати
  • „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“: резултати

 

още...

12/11/2017

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST ERA (

още...

12/07/2017

 

Фонд "Научни изследвания" ви уведомява, че ще работи извънредно на 09.12.2017 г. /събота/ и на 10.12.2017 г. /неделя/.

 

още...

12/05/2017

„Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“: резултати
„Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“: резултати

още...

11/23/2017

Фонд „Научни изследвания“ информира българските екипи, желаещи да участват  с проектни предложения по Програма BiodevERsA (

още...

10/27/2017

Следните проектни предложения по „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.“​ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: Н16/8 от 18.07.2017 г. и Н16/9 от 18.07.2017 г.

още...

10/09/2017

ИС на ФНИ обсъди промяна в Допълнение „Специфични условия“ за Русия, която е необходимо да бъде направена в т.2.3 в частта за разходи за командировки, с оглед на договореното с партньорите поемане от приемащата страна на разходите за пътуване до нея.

още...

09/13/2017

Уведомяваме Ви, че решаването на тест за длъжността:
1. „Главен експерт – Секретар на НЕК“ ще се състои на 15.09.2017 год. от 09.00 часа в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.5, каб. 501;
2. „Старши експерт – Секретар на НЕК“ ще се състои на 15.09.2017 год. от 10.30 часа в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.5, каб. 501.

още...

09/06/2017

Със заповед  № РД 09-4816/01.09.2017 г. Министърът на образованието и науката освободи предходния състав на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ и назначи нов състав

още...

Pages

Subscribe to Front page feed