Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
11/09/2018

Фонд „Научни изследвания“ информира всички заинтересовани научни организации, че през месец ноември 2018 г. предстои обявяването на 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ

още...

10/25/2018

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) към МОН набира проекти по три международни научно-изследователски програми. Повече информация ще намерите в прикаченото прессъобщение.

Прессъобщение

още...

10/23/2018

Следните проектни предложения по „ Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г .“  не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост:  Н21/22 от 03.09.2018 г., Н24/5 от 03.09.2018 г.  и от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“  не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: М25/6 от 03.09.2018 г.,  те няма да бъдат допуснати до научна оценка.

още...

10/18/2018

Покана за информационна срещапо  текущи конкурси по Програми - CHIST-ERA и BiodivERsA, а също и по
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ“

 Срещата ще се състои на 25 октомври, четвъртък, от 16:30 ч. в   зала № 2  на   Софийския университет « Св. Климент Охридски.

още...

10/17/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA

още...

10/17/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и здраве“.

още...

10/08/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ“

Документи

 

 

още...

10/01/2018

Във връзка с обявения на 3 септември 2018 год. Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти, Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката на Република България и Университетска агенция на Франкофонията имат удоволствието да поканят представителите на български висши учебни заведения и научноизследователски центрове на информационна среща за представяне на конкурса.

още...

09/28/2018

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянни научно-експертни комисии в научни направления - Хуманитарни науки и Селскостопански науки. Срок за подаване на заявления – 2 седмици от публикуване на поканата.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed