Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

Цялата новина...

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
06/09/2018

 В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии или като оценители. За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления.

още...

05/14/2018
В съответствие с чл. 91, ал 3 на Правилника на ФНИ, Фондът организира представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2017 г. и на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2018 г. пред научната общност. Представянето ще се състои на 21 май, понеделник, 2018 г. от 15:00 в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1.
ФНИ кани на представянето учени от висши училища, институти на БАН и ССА и други научни организации.

още...

04/10/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.

още...

04/02/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CONCERT-Japan. 

Програмата стартира през 2011 г. и нейната основна цел е да засили сътрудничеството в областта на науката и технологиите между Европа и Япония.

Темата на обявения конкурс е Functional Porous Materials.

Материалите за конкурса са достъпни на български и английски език, както и в сайта на програмата.

http://concert-japan.eu

 

още...

03/13/2018

Министерство на образованието и науката кани всички заинтересовани млади учени, финалисти в конкурсите на Фонд „Научни изследвания“, на Българска академия на науките и на Клуб Млади Таланти да подадат своята заявка за интерес за участие в посещение на научноизследователските институти към Съвместния изследователски център на ЕК. Визитата се организира като част от новата политика на СИЦ да намира, промотира и развива младото поколение изследователи и иноватори в Европа.

още...

03/07/2018

Фонд „Научни изследвания“ информира ръководителите, подали проектни предложения по Процедура за финансиране на международни научни форуми, провеждани в Република България и по Процедура за национално съфинансиране по програма COST, или подготвящи такива предложения, че нови проекти няма да бъдат разглеждани до утвърждаване на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2018 г.

 

още...

03/07/2018

На 23.02.2018 г. се състоя информационна среща на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) и представители (председател и секретар) на ВНЕК с учени, подали възражения във връзка с оценяването на проектни предложения в конкурсните сесии на ФНИ през 2018 г. и/или направили предложения за подобряване работата на ФНИ по предстоящи конкурси.

още...

02/14/2018

Фонд „Научни изследвания“ подписа Меморандум за сътрудничество с Японската агенция за наука и технологии (JST). Документът е във връзка с решение на ИС за участие на ФНИ в предстоящата конкурсна сесия по ERA NET програма CONCERT-Japan. 

Програмата стартира през 2011 г. и нейната основна цел е да засили сътрудничеството в областта на науката и технологиите между Европа и Япония. Повече информация за нея може да намерите на интернет страницата на EIG CONCERT-Japan на адрес:

още...

01/18/2018

ИС при ФНИ с Протокол № 8 от 03.11.2017 г. и Протокол № 14 от 12.01.2018 г. прие промени в Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

 

още...

Pages

Subscribe to Front page feed