Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
06/06/2017

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г. Поканата и документите за конкурса са публикувани на следния адрес:

още...

06/02/2017

В рубрика "Приключили конкурси" са обявени резултатите по конкурсa за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България – Русия.

още...

06/02/2017

Фонд „Научни изследвания“ подписа меморандуми за сътрудничество с партньорски организации от Грузия и Армения, които ще позволят провеждане на конкурси за финансиране на двустранни проекти през следващите години.

 

още...

06/02/2017

Поканата и документите за конкурса са публикувани на следния адрес: Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.

Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти ще бъде обявен през следващата седмица.

още...

05/16/2017

Фонд  Научни Изследвания отправя покана за набиране на независими експерти, които да участват в оценката на проектни предложения в рамките на обявен съвместен конкурс по програмата ERA.Net RUS Plus  

още...

05/16/2017

Фонд „Научни изследвания“ напомня на български екипи, желаещи да участват в програма M-ERA.NET 2, че крайният срок за участие в задължителния 1-ви кръг на програмата е 13 юни 2017 г.

още...

05/16/2017

Покана към учени, които желаят да участват като оценители и/ или кандидати за членове на научно-експертни комисии в транснационална конкурсна сесия по програма CORE Organic Cofund

още...

05/04/2017

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения

още...

05/04/2017

В съответствие с чл. 91, ал 3 на Правилника на ФНИ, Фондът организира представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2016 г. и на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2017 г. пред научната общност. Документите са публикувани на интернет страницата на Фонда. Представянето ще се състои на 10 май, сряда, от 15:30 до 17:30 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1.

ФНИ кани на представянето учени от висши училища, институти на БАН и ССА и други научни организации.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed