11/14/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

 

още...

11/09/2018

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) удължава срока за подаване на проекти по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, до 26 ноември 2018 г. 

още...

11/09/2018

Фонд „Научни изследвания“ информира всички заинтересовани научни организации, че през месец ноември 2018 г. предстои обявяването на 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ

още...

10/25/2018

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) към МОН набира проекти по три международни научно-изследователски програми. Повече информация ще намерите в прикаченото прессъобщение.

Прессъобщение

още...

10/23/2018

Следните проектни предложения по „ Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г .“  не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост:  Н21/22 от 03.09.2018 г., Н24/5 от 03.09.2018 г.  и от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“  не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: М25/6 от 03.09.2018 г.,  те няма да бъдат допуснати до научна оценка.

още...

10/18/2018

Покана за информационна срещапо  текущи конкурси по Програми - CHIST-ERA и BiodivERsA, а също и по
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ“

 Срещата ще се състои на 25 октомври, четвъртък, от 16:30 ч. в   зала № 2  на   Софийския университет « Св. Климент Охридски.

още...

10/17/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA

още...

10/17/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и здраве“.

още...

10/08/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ“

Документи

 

 

още...

Pages

Subscribe to Front page feed