10/01/2018

Във връзка с обявения на 3 септември 2018 год. Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти, Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката на Република България и Университетска агенция на Франкофонията имат удоволствието да поканят представителите на български висши учебни заведения и научноизследователски центрове на информационна среща за представяне на конкурса.

още...

09/28/2018

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянни научно-експертни комисии в научни направления - Хуманитарни науки и Селскостопански науки. Срок за подаване на заявления – 2 седмици от публикуване на поканата.

още...

09/25/2018

С решение на Изпълнителен съвет и Заповед на Управителя на ФНИ се правят следните промени в Заповедта и Поканата по КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА":

още...

09/19/2018

Поради техническа грешка в заповедта и поканата за участие в КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г.

още...

09/12/2018

Фонд „Научни изследвания“ уведомява ръководителите на проекти и членовете на научни колективи, че всички консултации и запитвания по правни и финансови казуси се извършват напълно безплатно.

още...

09/03/2018

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – Университетска агенция на Франкофонията“ с прогнозен общ бюджет 60 000 лв. и срок за подаване на документи до 18.10.2018 г.

още...

08/21/2018

В съответствие с чл. 20, ал. 8 на Правилника на Фонда и т. 7 /3/ от Правилата за провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“ на 17.08.2018 г. беше проведено събеседване на Изпълнителния съвет на Фонда с кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса. На заседанието Изпълнителният съвет на Фонда оцени кандидатите и ги класира на първо и второ място както следва:

 

  1. проф. Георги Вайсилов
  2. проф. Веселин Брезин

 

още...

08/20/2018

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК, ИС удължи срока за подаване на заявления за ВНЕК по отделните научни направления до 22.08.2018 г. и за двустранно сътрудничество до 10.09.2018 г.

още...

08/20/2018

На основание чл. 39, ал.3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ се отстранява допуснати технически грешки:

 

В Приложение 4 към Насоките и методиката за оценка за конкурса „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.”

 

Текстът:

 

„В. Не ръководя проект, финансиран от Фонда по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2017 г.

 

Г. Не ръководя повече от едно проектно предложения в настоящия Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2018 г.“

 

Да се чете:

 

още...

Pages

Subscribe to Front page feed