07/27/2018

На основание чл. 39, ал.3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ се отстранява допусната техническа грешка:

В Насоките и методиката за оценка за конкурсите:

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.”

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.”

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.”

още...

07/11/2018

В съответствие с чл. 20, ал. 4 на Правилника на Фонда и т. 6 от Правилата за провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“ на 06.07.2018 г. беше проведено заседание на Изпълнителния съвет на Фонда, на което бяха разгледани постъпилите документи на кандидатите в конкурса. В предвидения срок в деловодството на Фонда са постъпили документи от следните кандидати (по реда на постъпването):

 

1. Вх. № 94ВВ/16 от 28.06.2018 г. на Проф. д-р Веселин Стаменов Брезин;

2. Вх. № 94ГГ/19 от 29.06.2018 г. на  Проф. дхн Георги Николов Вайсилов;

още...

07/10/2018

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Фондът организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурсиза 2018 г.  На 19.07.2018 г. от 10:00 ч. документите ще бъдат представени в гр. Бургас (в зала на Областната управа). Представянето е открито за всички, които се интересуват от конкурсите.

още...

07/10/2018

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Фондът организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за 2018 г.   На 23.07.2018 г. от 14:00 ч. представянето ще бъде в гр. София (в големия салон на Българска академия на науките). Представянето е открито за всички, които се интересуват от конкурсите.

още...

07/09/2018

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 9 571 429 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

 

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 5 714 286 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

 

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 1 000 000 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

 

още...

06/14/2018

На 13 юни 2018 г. по инициатива на Медицински университет (МУ)-Пловдив в зала 5 на аудиторния комплекс на университета се проведе информационна среща на научната общност в града и представители на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) по въпросите на Европейското научно пространство (ERA-NET) и участието на фонда в транснационална инициатива EuroNanoMed на изследователска мрежа ERA-NETCofund.

още...

06/12/2018

 

Уведомяваме ви, че поради настъпил технически проблем свързан със сайта на ФНИ, отговори на всички постъпили въпроси ще бъдат дадени със закъснение, за което най-учтиво молим за извинение.

От ръководството на ФНИ

още...

Pages

Subscribe to Front page feed