06/30/2017

Поради недостатъчен брой получени заявления за членове на ВНЕК по Науки за земята от учени, отговарящи на изискванията на Правилника на ФНИ, Фондът отправя допълнителна покана за членове на комисията. Във връзка със срок, определен в Правилника, заявленията трябва да бъдат получени не по-късно от 03.07.2017 г. на следните адреси:

FNI-IS@mon.bg  

aleksandrova@mon.bg

още...

06/27/2017

Информация за представянето е публикувана на интернет страницата на областната управа:

http://www.vt.government.bg/index.php?page=11&view_id=166170

още...

06/27/2017

Предложенията могат да се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, партер - „Запад“, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа с краен срок 28.07.2017 г. 

Пълен текст на поканата е публикуван на интернет страницата на МОН:
http://mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1937

още...

06/20/2017

 Фонд „Научни изследвания“ организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за научни изследвания и за научни изследвания на млади учени и постдокторанти. На 26.06.2017 г. от 11:00 ч. документите ще бъдат представени в гр. Велико Търново (в Гербова зала на Областна управа), а на 27.06.2017 г. от 11:00 ч. ще бъде представянето в гр. Русе (Зала “ – „Kaneff centre“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“).

 

още...

06/14/2017

Фонд „Научни изследвания“ организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за научни изследвания и за научни изследвания на млади учени и постдокторанти. На 19.06.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. документите ще бъдат представени в гр. Пловдив (в конферентна зала Компас на Пловдивския университет, ул. Цар Асен 24).

още...

06/13/2017

Фонд „Научни изследвания“ организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за научни изследвания и за научни изследвания на млади учени и постдокторанти. Представянето в София ще се състои на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 16:30 ч. в зала „Асен Златаров“ на ХТМУ. През следващите дни ще бъдат обявени датите за представяне на конкурсите и в други градове.

още...

06/06/2017

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г. Поканата и документите за конкурса са публикувани на следния адрес:

още...

06/02/2017

В рубрика "Приключили конкурси" са обявени резултатите по конкурсa за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България – Русия.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed