12/18/2017

Във връзка с увеличение на бюджета на ФНИ за 2017 г. от възстановени средства от бенефициенти и икономия на средства от административни разходи на Фонда, ИС прие актуализирана Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2017 г., в която се предвижда насочване на допълнителни средства към конкурсите на Фонда за 2017 г.: за научни изследвания, за научни изследвания на млади учени и постдокторанти и за конкурса за Българска научна периодика.

още...

12/11/2017

Информация за оценяването, класирането и решението за финансиране на проектни предложения по конкурс „Българска научна периодика“ е публикувана на следната страница: резултати

още...

12/11/2017

Информация за оценяването, класирането и решението за финансиране на проектни предложения по научните области „Биологически науки“ и „Медицински науки“ е публикувана на следните страници:

  • „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“: резултати
  • „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“: резултати

 

още...

12/11/2017

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST ERA (

още...

12/07/2017

 

Фонд "Научни изследвания" ви уведомява, че ще работи извънредно на 09.12.2017 г. /събота/ и на 10.12.2017 г. /неделя/.

 

още...

12/05/2017

„Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“: резултати
„Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“: резултати

още...

11/23/2017

Фонд „Научни изследвания“ информира българските екипи, желаещи да участват  с проектни предложения по Програма BiodevERsA (

още...

10/27/2017

Следните проектни предложения по „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.“​ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: Н16/8 от 18.07.2017 г. и Н16/9 от 18.07.2017 г.

още...

10/09/2017

ИС на ФНИ обсъди промяна в Допълнение „Специфични условия“ за Русия, която е необходимо да бъде направена в т.2.3 в частта за разходи за командировки, с оглед на договореното с партньорите поемане от приемащата страна на разходите за пътуване до нея.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed