09/03/2018

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – Университетска агенция на Франкофонията“ с прогнозен общ бюджет 60 000 лв. и срок за подаване на документи до 18.10.2018 г.

още...

08/21/2018

В съответствие с чл. 20, ал. 8 на Правилника на Фонда и т. 7 /3/ от Правилата за провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“ на 17.08.2018 г. беше проведено събеседване на Изпълнителния съвет на Фонда с кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса. На заседанието Изпълнителният съвет на Фонда оцени кандидатите и ги класира на първо и второ място както следва:

 

  1. проф. Георги Вайсилов
  2. проф. Веселин Брезин

 

още...

08/20/2018

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК, ИС удължи срока за подаване на заявления за ВНЕК по отделните научни направления до 22.08.2018 г. и за двустранно сътрудничество до 10.09.2018 г.

още...

08/20/2018

На основание чл. 39, ал.3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ се отстранява допуснати технически грешки:

 

В Приложение 4 към Насоките и методиката за оценка за конкурса „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.”

 

Текстът:

 

„В. Не ръководя проект, финансиран от Фонда по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2017 г.

 

Г. Не ръководя повече от едно проектно предложения в настоящия Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2018 г.“

 

Да се чете:

 

още...

07/27/2018

На основание чл. 39, ал.3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ се отстранява допусната техническа грешка:

В Насоките и методиката за оценка за конкурсите:

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.”

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.”

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.”

още...

07/11/2018

В съответствие с чл. 20, ал. 4 на Правилника на Фонда и т. 6 от Правилата за провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“ на 06.07.2018 г. беше проведено заседание на Изпълнителния съвет на Фонда, на което бяха разгледани постъпилите документи на кандидатите в конкурса. В предвидения срок в деловодството на Фонда са постъпили документи от следните кандидати (по реда на постъпването):

 

1. Вх. № 94ВВ/16 от 28.06.2018 г. на Проф. д-р Веселин Стаменов Брезин;

2. Вх. № 94ГГ/19 от 29.06.2018 г. на  Проф. дхн Георги Николов Вайсилов;

още...

07/10/2018

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Фондът организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурсиза 2018 г.  На 19.07.2018 г. от 10:00 ч. документите ще бъдат представени в гр. Бургас (в зала на Областната управа). Представянето е открито за всички, които се интересуват от конкурсите.

още...

07/10/2018

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Фондът организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за 2018 г.   На 23.07.2018 г. от 14:00 ч. представянето ще бъде в гр. София (в големия салон на Българска академия на науките). Представянето е открито за всички, които се интересуват от конкурсите.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed