07/09/2018

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 9 571 429 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

 

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 5 714 286 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

 

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 1 000 000 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

 

още...

06/14/2018

На 13 юни 2018 г. по инициатива на Медицински университет (МУ)-Пловдив в зала 5 на аудиторния комплекс на университета се проведе информационна среща на научната общност в града и представители на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) по въпросите на Европейското научно пространство (ERA-NET) и участието на фонда в транснационална инициатива EuroNanoMed на изследователска мрежа ERA-NETCofund.

още...

06/12/2018

 

Уведомяваме ви, че поради настъпил технически проблем свързан със сайта на ФНИ, отговори на всички постъпили въпроси ще бъдат дадени със закъснение, за което най-учтиво молим за извинение.

От ръководството на ФНИ

още...

06/09/2018

 В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии или като оценители. За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления.

още...

05/14/2018
В съответствие с чл. 91, ал 3 на Правилника на ФНИ, Фондът организира представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2017 г. и на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2018 г. пред научната общност. Представянето ще се състои на 21 май, понеделник, 2018 г. от 15:00 в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1.
ФНИ кани на представянето учени от висши училища, институти на БАН и ССА и други научни организации.

още...

04/10/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.

още...

04/02/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CONCERT-Japan. 

Програмата стартира през 2011 г. и нейната основна цел е да засили сътрудничеството в областта на науката и технологиите между Европа и Япония.

Темата на обявения конкурс е Functional Porous Materials.

Материалите за конкурса са достъпни на български и английски език, както и в сайта на програмата.

http://concert-japan.eu

 

още...

03/13/2018

Министерство на образованието и науката кани всички заинтересовани млади учени, финалисти в конкурсите на Фонд „Научни изследвания“, на Българска академия на науките и на Клуб Млади Таланти да подадат своята заявка за интерес за участие в посещение на научноизследователските институти към Съвместния изследователски център на ЕК. Визитата се организира като част от новата политика на СИЦ да намира, промотира и развива младото поколение изследователи и иноватори в Европа.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed