03/13/2018

Министерство на образованието и науката кани всички заинтересовани млади учени, финалисти в конкурсите на Фонд „Научни изследвания“, на Българска академия на науките и на Клуб Млади Таланти да подадат своята заявка за интерес за участие в посещение на научноизследователските институти към Съвместния изследователски център на ЕК. Визитата се организира като част от новата политика на СИЦ да намира, промотира и развива младото поколение изследователи и иноватори в Европа.

още...

03/07/2018

Фонд „Научни изследвания“ информира ръководителите, подали проектни предложения по Процедура за финансиране на международни научни форуми, провеждани в Република България и по Процедура за национално съфинансиране по програма COST, или подготвящи такива предложения, че нови проекти няма да бъдат разглеждани до утвърждаване на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2018 г.

 

още...

03/07/2018

На 23.02.2018 г. се състоя информационна среща на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) и представители (председател и секретар) на ВНЕК с учени, подали възражения във връзка с оценяването на проектни предложения в конкурсните сесии на ФНИ през 2018 г. и/или направили предложения за подобряване работата на ФНИ по предстоящи конкурси.

още...

02/14/2018

Фонд „Научни изследвания“ подписа Меморандум за сътрудничество с Японската агенция за наука и технологии (JST). Документът е във връзка с решение на ИС за участие на ФНИ в предстоящата конкурсна сесия по ERA NET програма CONCERT-Japan. 

Програмата стартира през 2011 г. и нейната основна цел е да засили сътрудничеството в областта на науката и технологиите между Европа и Япония. Повече информация за нея може да намерите на интернет страницата на EIG CONCERT-Japan на адрес:

още...

01/18/2018

ИС при ФНИ с Протокол № 8 от 03.11.2017 г. и Протокол № 14 от 12.01.2018 г. прие промени в Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

 

още...

01/18/2018

Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие „Специфични условия“ за Китай – изследователски проекти към „Общи насоки и методика за оценка по процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество“:

още...

12/19/2017

Поради наближаване края на финансовата година, секретарите на ВНЕК са ангажирани с дейности, свързани с подготовка на договорите за финансиране и приложенията към тях, за да бъдат преведени средствата на бенефициентите преди края на годината. По тази причина копия от  картите за научна оценка на проектните предложения ще бъдат изпратени на ръководителя на научния колектив през януари 2018 г.

още...

12/18/2017

Във връзка с увеличение на бюджета на ФНИ за 2017 г. от възстановени средства от бенефициенти и икономия на средства от административни разходи на Фонда, ИС прие актуализирана Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2017 г., в която се предвижда насочване на допълнителни средства към конкурсите на Фонда за 2017 г.: за научни изследвания, за научни изследвания на млади учени и постдокторанти и за конкурса за Българска научна периодика.

още...

12/11/2017

Информация за оценяването, класирането и решението за финансиране на проектни предложения по конкурс „Българска научна периодика“ е публикувана на следната страница: резултати

още...

Pages

Subscribe to Front page feed