06/02/2017

Поканата и документите за конкурса са публикувани на следния адрес: Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.

Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти ще бъде обявен през следващата седмица.

още...

05/16/2017

Фонд  Научни Изследвания отправя покана за набиране на независими експерти, които да участват в оценката на проектни предложения в рамките на обявен съвместен конкурс по програмата ERA.Net RUS Plus  

още...

05/16/2017

Фонд „Научни изследвания“ напомня на български екипи, желаещи да участват в програма M-ERA.NET 2, че крайният срок за участие в задължителния 1-ви кръг на програмата е 13 юни 2017 г.

още...

05/16/2017

Покана към учени, които желаят да участват като оценители и/ или кандидати за членове на научно-експертни комисии в транснационална конкурсна сесия по програма CORE Organic Cofund

още...

05/04/2017

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения

още...

05/04/2017

В съответствие с чл. 91, ал 3 на Правилника на ФНИ, Фондът организира представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2016 г. и на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2017 г. пред научната общност. Документите са публикувани на интернет страницата на Фонда. Представянето ще се състои на 10 май, сряда, от 15:30 до 17:30 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1.

ФНИ кани на представянето учени от висши училища, институти на БАН и ССА и други научни организации.

още...

03/11/2017

Поради недостатъчен брой постъпили заявления от различните дялове на научните области Математически науки и информатика, Физически науки и Химически науки, ИС на ФНИ отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на ПНЕК

още...

02/18/2017

Правилата са публикувани на следния адрес:  Правила

Ръководителите на проекти от конкурсните сесии то 2016 г. могат да получат копие от Правилата от секретар на научно-експертна комисия на Фонда..

още...

Pages

Subscribe to Front page feed