01/30/2020

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира задължително присъствено обучение за всички бенефициенти на проекти на ФНИ по конкурси за 2019 г. Обучението ще включва представяне на насоки по финансово-счетоводни и отчетни въпроси, както и по методи и добри практики за комуникация на дейностите и резултатите от проектите към обществото. След всяка тема ще има възможност за активна дискусия и обсъждане на всички въпроси с експерти от ФНИ.

още...

01/26/2020

The Bulgarian National Science Fund (BNSF) hereby invites applications from individuals with a view to establishing a database of independent experts who could be called on in connection with evaluation of research proposals. According to the Regulations of the BNSF, independent experts shall be chosen on the basis of scientific expertise and experience, provided in the information form supplemented by a list of publications and a short CV.

още...

01/26/2020

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като оценители. Оценителите трябва да отговарят на условията, определени в приложението към чл. 7, ал. 2 на Правилника на ФНИ.

още...

01/26/2020

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество за 2020 г.

още...

01/17/2020

На 16 януари в Зала „Проф. Марин Дринов“ в Българската академия на науките (БАН) екипът на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) представи насоките по актуални отворени покани за проектни предложения по конкурси за двустранно сътрудничество и по програми ERA-NET.

още...

01/16/2020

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма CHIST-ERA.

  • Покана за участие в конкурса

http://www.chistera.eu/call-2019-announcement

още...

01/06/2020

ПОКАНА

за информационна среща на 16 януари 2020 г.

още...

12/20/2019

Уважаеми колеги,

още...

12/20/2019

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма ICT-AGRI-FOOD. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни решения за създаване и поддържане на устойчиви системи в аграрния сектор

още...

Pages

Subscribe to Front page feed