12/11/2019

На 09 декември Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) със съдействието на Посолството на Китайската народна република и на катедрата по Органична химия и Фармакогнозия на Софийския университет организираха лекция и среща с официална делегация на Администрацията по традиционна китайска медицина на провинция Джангши (Jiangxi Provincial Administration of Traditional Chinese Medicine). Събитието се проведе в Ректората на СУ “Св. Кл. Охридски”.

още...

12/04/2019

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ С ГОСТ-ЛЕКТОРИ ОТ ОФИЦИАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ ПО ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА ОТ ПРОВИНЦИЯ ДЖАНГШИ

още...

11/26/2019

Информация за предоставяне на копия от картите за научна оценка на проектни предложения от Конкурси 2019

още...

11/22/2019

Фонд "Научни изследвания" информира, че класирането в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г." и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в седем от научните области е налично тук:

За "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.": https://www.fni.bg/?q=node/1019

още...

11/21/2019

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

още...

11/07/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че на 28 ноември 2019 г. предстои да бъде обявен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма ICT-AGRI-FOOD. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни решения за създаване и поддържане на устойчиви системи в аграрния сектор

още...

11/01/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че през месец декември 2019 г. предстои да бъде обявен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма CHIST-ERA.

http://www.chistera.eu/call-2019-pre-announcement

още...

11/01/2019

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма ERA NET RUS PLUS. Програмата има за цел да укрепи и разшири партньорствата в научно-изследователската сфера между страните-членки на ЕС, асоциираните страни-членки, страните от Европейското икономическо пространство и Русия.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed