03/09/2020

Фонд „Научни изследвания“ бе отличен от Министерството на образованието и науката за постижения за устойчиво развитие на капацитета и повишаване на размера на усвоените средства по проекти по РП „Хоризонт 2020“. Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, връчи сертификата на проф. дхн. Георги Вайсилов, управител на ФНИ.

още...

03/08/2020

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) съобщава, че събитието „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“, планирано за 12 и 13 март 2020 г., се отлага.

още...

03/02/2020

Във връзка с допълване състава на НЕК на ФНИ и в съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна научно-експертна комисия по процедурите по програмата КОСТ и международни научни форуми и на Постоянна научно-експертна комисия по науки за Земята.

още...

02/19/2020

Фонд „Научни изследвания“ ще представи над 50 научни проекта на млади учени по време на мащабно отворено събитие на 12 и 13 март

още...

02/07/2020

На 07 февруари Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) проведе среща в Аулата на СУ „Св. Кл.

още...

01/30/2020

Уведомяваме Ви, че в дните 3, 4, 5 и 6 февруари 2020 г. (понеделник, вторник, сряда и четвъртък ), ФНИ няма да работи, поради обучение на служителите.

Фонд „Научни изследвания“

още...

01/30/2020

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира задължително присъствено обучение за всички бенефициенти на проекти на ФНИ по конкурси за 2019 г. Обучението ще включва представяне на насоки по финансово-счетоводни и отчетни въпроси, както и по методи и добри практики за комуникация на дейностите и резултатите от проектите към обществото. След всяка тема ще има възможност за активна дискусия и обсъждане на всички въпроси с експерти от ФНИ.

още...

01/26/2020

The Bulgarian National Science Fund (BNSF) hereby invites applications from individuals with a view to establishing a database of independent experts who could be called on in connection with evaluation of research proposals. According to the Regulations of the BNSF, independent experts shall be chosen on the basis of scientific expertise and experience, provided in the information form supplemented by a list of publications and a short CV.

още...

01/26/2020

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като оценители. Оценителите трябва да отговарят на условията, определени в приложението към чл. 7, ал. 2 на Правилника на ФНИ.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed