10/28/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че на 26 октомври 2019 г. в гр. София беше подписан Меморандум за разбирателство между Фонд „Научни изследвания“ и Националната фондация за природни науки на Китайската народна република (National Natural Science Foundation of China, NSFC). На провелата се работна среща бяха обсъдени възможности за общи проекти и бъдещи съвместни научни конференции. По време на посещението си в България, китайската делегация, водена от вицепрезидента на Фондацията, проф.

още...

10/25/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 – изследователски проекти. Решение за параметрите на този конкурс Изпълнителният съвет е взел с Протокол № 7 от 17 май 2019 г.:

„Да се финансират 3 изследователски проекта с максимално финансиране за всеки проект 250 000 лв. и прогнозен бюджет за конкурса 750 000 лв. като се финансира по един проект в следните тематични области:

още...

10/25/2019

Следните проектни предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г .“​ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПН36/25 от 25.09.2019 г. и от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПМ-33/7 от 26.09.2019 г. и КП-06-ПМ-33/9 от 26.09.2019 г. Посочените проектни предложения не са допуснати до научна оценка.

още...

10/24/2019

ПОКАНА
за участие в среща-дискусия по проект EXPAND II,
 финансиран от РП „Хоризонт 2020“

още...

10/18/2019

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за заявка на интерес за участие в среща-дискусия с Margit Noll

още...

09/25/2019

Днес, 25.09.2019 г., приключи приемането на проектни предложения по обявения конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г. Постъпиха 277 проектни предложения, разпределени по научни области както следва:

още...

09/24/2019

На 20.09.2019 г. приключи приемането на проектни предложения по Националната научна програма ВИХРЕН. Подадени са общо 39 проектни предложения както следва:

За Установен учен - 17, от които за Обществени и хуманитарни науки - 2; за Физически и инженерни науки - 10; за Науки за живота – 5.

За Водещ учен – 22, от които за Обществени и хуманитарни науки - 4; за Физически и инженерни науки - 13; за Науки за живота – 5.

още...

09/18/2019

Във връзка с подаване на проектни предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.“  и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.“   деловодството на ФНИ ще работи извънредно на 23.09.2019 г. от 09:00 до 17:00 часа.

Приемното време на деловодството на ФНИ ще бъде както следва:

още...

09/17/2019

Над 100 представители на български академични журнали и научни и образователни институции се събраха по повод семинар на тема „Българските научни списания в международното научно пространство – преустройство на издателските модели, технологична модернизация, индексиране, разпространение и промотиране”, организиран от

още...

Pages

Subscribe to Front page feed