12/20/2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

още...

12/19/2019

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянна научно-експертна комисия по направление Науки за Земята,

още...

12/17/2019

Във връзка с актуализацията на Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2019 г., ИС прие списък на резервни проектни предложения, които да бъдат финансирани по три от конкурсите за 2019 г. Списъците са публикувани на интернет страниците с резултатите от класирането по съответните конкурси:

още...

12/11/2019

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

още...

12/11/2019

Фонд "Научни изследвания" съобщава, че класирането за научни области Селскостопански науки, Медицински науки и Обществени науки по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г." и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ е налично на странците с резултатите от конкурсите както следва:

още...

12/11/2019

На 09 декември Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) със съдействието на Посолството на Китайската народна република и на катедрата по Органична химия и Фармакогнозия на Софийския университет организираха лекция и среща с официална делегация на Администрацията по традиционна китайска медицина на провинция Джангши (Jiangxi Provincial Administration of Traditional Chinese Medicine). Събитието се проведе в Ректората на СУ “Св. Кл. Охридски”.

още...

12/04/2019

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ С ГОСТ-ЛЕКТОРИ ОТ ОФИЦИАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ ПО ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА ОТ ПРОВИНЦИЯ ДЖАНГШИ

още...

Pages

Subscribe to Front page feed