11/23/2018

По предложение на индийската страна, с решение на Изпълнителен съвет се удължава срокът за подаване на проектни предложения за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – България – Индия“ до 17:00 часа на 10.12.2018 год.​

още...

11/23/2018

Поради наближаване края на финансовата година, секретарите на ВНЕК са ангажирани с дейности, свързани с подготовка на договорите за финансиране и приложенията към тях, за да бъдат преведени средствата на бенефициентите преди края на годината. По тази причина копия от  картите за научна оценка на проектните предложения ще бъдат изпратени на ръководителя на научния колектив през януари 2019 г.

още...

11/21/2018

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ И ТРИ ВОДЕЩИ УНИВЕРСИТЕТА  ПРЕДСТАВЯТ ИЗГРАДЕНА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАД 17 МЛН. ЛЕВА

изтегли поканата

 

 

още...

11/14/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

 

още...

11/09/2018

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) удължава срока за подаване на проекти по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, до 26 ноември 2018 г. 

още...

11/09/2018

Фонд „Научни изследвания“ информира всички заинтересовани научни организации, че през месец ноември 2018 г. предстои обявяването на 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ

още...

10/25/2018

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) към МОН набира проекти по три международни научно-изследователски програми. Повече информация ще намерите в прикаченото прессъобщение.

Прессъобщение

още...

10/23/2018

Следните проектни предложения по „ Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г .“  не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост:  Н21/22 от 03.09.2018 г., Н24/5 от 03.09.2018 г.  и от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“  не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: М25/6 от 03.09.2018 г.,  те няма да бъдат допуснати до научна оценка.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed