Структури

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Управител на Фонд „Научни изследвания“: проф. дхн Георги Вайсилов
e-mail:   vayssilov@mon.bg

мобилен тел: 0887 605 455

 

 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

 

Председател на изпълнителния съвет:

Проф. дмн Николай Еленков Лазаров

тел. 02 444 3506, мобилен 0884 209 888, e-mail: FNI-IS@mon.bg

 

Заместник председател:
Чл.кор. проф. дфн Екатерина Бъчварова, e-mail: ekaterina.batchvarova@meteo.bg

 

Членове:

1. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова

2. Проф. дн Явор Петков Енчев

3. Проф. д-р Диана Илиева Копева

4. Проф. дсн Стефан Ангелов Денев

5. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов

6. Проф. дфн Иван Митев Узунов

7. Проф. дфн Диана Петрова Иванова

8. Димитър Андреев - представител на МОН

Секретар: д-р Боряна Хаджиева

тел: 02/4443506

 

Състави на постоянните научно-експертни комисии

 

 

1. Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки

Професор дн Мариела Константинова Оджакова-Байтошева – председател

Доцент д-р Валентина Кръстева Григорова – зам. председател

Професор дн Венета Михова Капчина - Тотева   

Доцент д-р дн Емилия Георгиева Велизарова

Професор дн Ивета Антонова Коева

Секретар на ПНЕК: Милена Стефанова

 

2.Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика

Професор д-р Николай Лазаров Манев - председател

Професор дн Виржиния Стойнева Кирякова – зам. председател

Доцент д-р Емануил Йорданов Атанасов 

Професор д-р Красен Стефанов Стефанов 

Професор дн Светослав Ганчев Николов

Секретар на ПНЕК:  Роза Кондова

 

3.Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки

Професор дн Радка Младенова Аргирова – председател

Професор дн Марта Петрова Николова – зам. председател

Професор дн Пламен Тодоров Пейков

Професор д-р Елена Иванова Георгиева

Професор д-р Митка Константинова Мичева

Секретар на ПНЕК: Милена Стефанова

 

4.Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки

Професор д-р Петко Тодоров Тодоров - председател

Професор дн Людмила Евлогиева  Иванчева – зам. председател

Професор дн Желю Дечев Владимиров

Професор д-р Матилда Иванова Александрова

Професор д-р Емил Георгиев Константинов

Секретар на ПНЕК:  Людмила Сотирова

 

5.Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки

Доцент д-р Божин Максимов Божинов – председател

Професор дн Марин Методиев Тодоров

Професор д-р Оля Евтимова Караджова

Професор д-р Ангел Иванов Ангелов

Секретар на ПНЕК: Роза Кондова

 

6.Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки:

Професор дн Чавдар Иванов Дамянов – председател

Доцент д-р Димитър Дечков Стефанов – зам. председател

Чл. кор. проф. дн  Петко Христов Петков

Професор дн Любомир Тодоров Влаев

Професор дн Иван Асенов Доцински

Професор д-р Стойко Атанасов  Гюров

Доцент д-р Тодор Стоилов Тодоров

Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова

 

7.Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки и науки за Земята

Професор дн Пламен Костадинов Петков – председател

Професор дн Мирослав Вергилов Абрашев – зам. председател

Професор д-р Йордан Иванов Кортенски 

Професор д-р Марияна Костадинова Николова 

Доцент д-р Светослав Михайлов Колев

Секретар на ПНЕК: д-р Боряна Хаджиева

 

8.Постоянна научно-експертна комисия по Химически  науки

Доцент д-р Росица Димитрова Николова – председател

Професор дн Исак Аврамов Аврамов – зам. председател

Професор дн Ирена Петкова Костова 

Професор д-р Севдалина Христова Турманова 

Доцент д-р Нина Димитрова Димчева 

Секретар на ПНЕК: д-р Боряна Хаджиева

 

9.Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки

Професор д-р Максим Иванов Стаменов – зам. председател

Професор дн Искра Владимирова Христова-Шомова

Професор дн Милена Георгиева Кирова

Професор дн Илия Георгиев Илиев

Секретар на ПНЕК: Людмила Сотирова

 

 

върни ме в началото