Контакти

Адрес:
София 1309 ,
бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б

ет. 3 и 4 (входът е откъм ул. „Антон“
по посока на САГБАЛ „Света София“)
Фонд „Научни изследвания“
 
Приемно време на членове на Изпълнителния съвет и Управителя на ФНИ

Изпълнителният съвет на ФНИ определи  приемно време на членове на съвета

всяка сряда от 14 до 16 часа

в залата на ИС, бул. Ал. Стамболийски 239 Б, ет. 3.

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: b.hadjieva@mon.bg . В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0879 944 940

 

Приемно време на Управителя на ФНИ

Сряда от 10 до 12 и 14 до 16 часа

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: i.tsoneva@mon.bg. В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0887 695 580​

 

Приемно време на Деловодство – от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:30 часа- всеки работен ден.

Приемно време на секретари на Постоянни научно-експертни и по въпроси за изпълнението на текущи договори и за подаване на отчети за етапи  и Временни комисии – всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.

Име и фамилия Длъжност Мобилен номер Стационарен тел. Номер Електронна поща
Проф. дмн Николай Лазаров Председател на ИС 0884 209 888   FNI-IS@mon.bg
Проф. дхн Георги Вайсилов Управител 0887 760 5455   vayssilov@mon.bg
Даниела Козовска Главен счетоводител 0886 122 223 02820 3151 d.kozovska@mon.bg
д-р Боряна Хаджиева Държавен експерт-секретар на ИС и НЕК по Химия, Физика и Науки за Земята 0879 944 940 02820 2052 b.hadjieva@mon.bg
Росица Беловска Гл. специалист-Касиер 0884 615 384 02820 3151 r.hristova@mon.bg
Светлана Иванова Гл. експерт-човешки ресурси и деловодство 0887 691 955 02444 2728 s.ivanova@mon.bg
Людмила Сотирова Главен експерт-секретар на НЕК по Обществени и Хуманитарни науки 0884 619 138 02820 7933 l.sotirova@mon.bg
Милена Стефанова Старши експерт - секретар на НЕК по Медицински и Биологически науки 0884 696 204 02444 3509 m.stefanova@mon.bg
д-р Милена Александрова Старши експерт - секретар на НЕК по Технически науки и координатор по Ера Нет 0884 171 363 28202989 aleksandrova@mon.bg
Роза Кондова Старши експерт - секретар на НЕК по Селскостопански науки и Математика и информатика 0884 621909 02444 4963 r.kondova@mon.bg
Мая Бакалова Старши експерт-секретар на НЕК по двустранно сътрудничество 0882 620 071 24444961 m.bakalova@mon.bg
Станислава Момчилова Младни експерт - секретар на НЕК 0888 788 052   s.momchilova@mon.bg
Ивета Цонева Технически сътрудник- управител 0887 695 580   i.tsoneva@mon.bg
адв. Иванка Андреева Адвокат 0879944996 02444 3508 Lawyer-FNI@mon.bg
Албена Стоянова Технически сътрудник- счетоводство 0884 22 2393 02820 3151  a.stoyanova@mon.bg​
Геновева Жечева Технически сътрудник- по двустранно сътрудничество и COST 898,978,144 24444961 jecheva@mon.bg