Фонд „Научни изследвания“ обявява „Конкурси за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г.“