Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.

Поканата и документите за конкурса са публикувани на следния адрес: Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.

Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти ще бъде обявен през следващата седмица.