Информация за оценяването, класирането и решението за финансиране на проектни предложения по научни области:

„Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“: резултати
„Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“: резултати