Нов сайт на Фонд "Научни изследвания"

bnsf.bg

На 25 март 2023 г. се навършиха 15 години от обявяването на  Фонд „Научни изследвания“ за самостоятелно юридическо лице.

Фонд Научни изследвания на 15 години

На 5 април от 10 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1 Фонд „Научни изследвания” организира церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

Ще бъдат връчени грамоти на до два успешни проекти по научни области – биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки, науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки, физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и ДКОСТ.

Ще бъдат изнесени кратки презентации на постигнатите резултати от работата по тези проекти и ползата на обществото от тях.

Фонд „Научни изследвания” кани всички желаещи да присъстват на тържествената церемония.

Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

Цялата новина...

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
02/14/2018

Фонд „Научни изследвания“ подписа Меморандум за сътрудничество с Японската агенция за наука и технологии (JST). Документът е във връзка с решение на ИС за участие на ФНИ в предстоящата конкурсна сесия по ERA NET програма CONCERT-Japan. 

Програмата стартира през 2011 г. и нейната основна цел е да засили сътрудничеството в областта на науката и технологиите между Европа и Япония. Повече информация за нея може да намерите на интернет страницата на EIG CONCERT-Japan на адрес:

още...

01/18/2018

ИС при ФНИ с Протокол № 8 от 03.11.2017 г. и Протокол № 14 от 12.01.2018 г. прие промени в Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

 

още...

01/18/2018

Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие „Специфични условия“ за Китай – изследователски проекти към „Общи насоки и методика за оценка по процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество“:

още...

12/19/2017

Поради наближаване края на финансовата година, секретарите на ВНЕК са ангажирани с дейности, свързани с подготовка на договорите за финансиране и приложенията към тях, за да бъдат преведени средствата на бенефициентите преди края на годината. По тази причина копия от  картите за научна оценка на проектните предложения ще бъдат изпратени на ръководителя на научния колектив през януари 2018 г.

още...

12/18/2017

Във връзка с увеличение на бюджета на ФНИ за 2017 г. от възстановени средства от бенефициенти и икономия на средства от административни разходи на Фонда, ИС прие актуализирана Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2017 г., в която се предвижда насочване на допълнителни средства към конкурсите на Фонда за 2017 г.: за научни изследвания, за научни изследвания на млади учени и постдокторанти и за конкурса за Българска научна периодика.

още...

12/11/2017

Информация за оценяването, класирането и решението за финансиране на проектни предложения по конкурс „Българска научна периодика“ е публикувана на следната страница: резултати

още...

12/11/2017

Информация за оценяването, класирането и решението за финансиране на проектни предложения по научните области „Биологически науки“ и „Медицински науки“ е публикувана на следните страници:

  • „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“: резултати
  • „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“: резултати

 

още...

12/11/2017

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST ERA (

още...

12/07/2017

 

Фонд "Научни изследвания" ви уведомява, че ще работи извънредно на 09.12.2017 г. /събота/ и на 10.12.2017 г. /неделя/.

 

още...

Pages

Subscribe to Front page feed