09/30/2022

Информация за недопуснатите проектни предложения от научни области – Обществени науки, Науки за Земята, Химически науки  и Физически науки  по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания  – 2022 год." не се допуска  до научно оценяване, тъй като не отговаря  на изискванията за административно съответствие и допустимост проект с номер КП-06-ПМ-65/ 43 (СУНИ: BG-175467353-2022-04-0259).

още...

09/09/2022

Приключи подаването на проектните предложения по конкурсите на ФНИ за фундаментални научни изследвания – 2022 г. и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed