04/06/2023

Официална церемония по връчване на грамоти на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г., към Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) се проведе на 5 април в зала „Проф. Марин Дринов” на Българската академия на науките (БАН). Ръководителите на отличените 22 проекта представиха по време на церемонията резултатите от работата на екипа и приносите на проектите към обществото.

още...

03/16/2023

На 5 април от 10 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1, Фонд „Научни изследвания” организира церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

още...

03/15/2023

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма FLAG ERA. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии.

още...

03/15/2023

Информация за недопуснатите проектни предложения от „Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавски регион – 2022 г.“

още...

03/06/2023

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET (https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2023).

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В конкурса участват повече от 30 финансиращи организации с общ индикативен бюджет от 30 млн. евро.

още...

02/23/2023

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма ENUTC (Era-Net Cofund Urban Transformation Capacities).

още...

Pages

Subscribe to Front page feed