10/11/2021

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. се допускат до научно оценяване.

още...

10/07/2021

Писмата за установени несъответствия при проектни предложения от научната област Хуманитарни науки за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год." и "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год." бяха изпратени до ръководителите на проектните предложения в началото на септември.

още...

09/28/2021

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в Конкурс "БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2022" се допускат до научно оценяване.

още...

09/28/2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2021 ГОД.“

още...

09/28/2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2021 ГОД.“

още...

09/27/2021

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма „Рила“ се допускат до научно оценяване на проектните предложения.

още...

09/09/2021

На 08.09.2021 г. от 13.30 ч. в сградата на Министерството на образованието и науката се проведе първото заседание на новия Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“ с мандат септември 2021 – септември 2023 г. Заседанието бе открито и водено от проф. Нели Косева, заместник-министър на образованието и науката. Министърът на образованието и науката, проф. Николай Денков, очерта основните задачи пред Фонда и пожела успешна работа на новия Изпълнителен съвет.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed