08/08/2020

На заседанието си от 4.08.2020 г. (от 12:00 ч.), Протокол 32, Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие доклада на Комисията по възраженията относно разглеждане на допустимостта, оценяването и класирането на постъпилите възражения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“. Дейността на комисията е осъществена в съответствие с процедурите по чл. 61, ал.

още...

08/07/2020

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, осъществена от ВНЕК по Българска научна периодика, всички подадени проектни предложения в „Конкурс за финансиране на българска научна периодика - 2020 год.“ се допускат до научно оценяване.

още...

08/05/2020

На основание на постъпила жалба до Административен съд - София град във връзка с конкурса  „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“, Изпълнителният съвет на ФНИ отлага подписването на договорите по проектите, определени за финансиране по конкурса.

още...

08/04/2020

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по част от научните области на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, срокът за подаване на заявления се удължава до 2 септември 2020 г.

Линк към страницата с поканата: http://fni.bg/?q=node/1141

още...

08/04/2020

ВНЕК по двустранно сътрудничество е готова с проверката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed