07/28/2020

Във връзка със значителното удължаване на срока за подаване проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия и поради големия брой постъпили проектни предложения, Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за промяна на сроковете по оценяване на проектните предложения по конкурса:

Административна проверка: до 15.08.2020 г.

още...

07/08/2020

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български научни колективи за участие с проекти в два паралелни съвместни конкурса за финансиране на научно-изследователски проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS).

още...

07/02/2020

С постановление на Министерски Съвет е одобрен бюджет до 4 млн. лв. за 2020 г. за провеждане на нов конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални научни изследвания.

още...

07/02/2020

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, осъществена от ВНЕК по тематичните направления на конкурса, всички подадени проектни предложения в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“ се допускат до научно оценяване на проектните предложения.

още...

06/25/2020

Следните проектни предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: ФНИ-326 от 12.03.2020 г.

още...

06/22/2020

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български уче

още...

06/12/2020

Представяне на Годишен отчет на ФНИ за 2019 г. и Годишна оперативна програма за 2020 г.

В изпълнение на чл. 91, ал. (3) от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Фондът организира публично представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2019 г. и на Годишната оперативна програма за 2020 г.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed