06/22/2020

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български уче

още...

06/12/2020

Представяне на Годишен отчет на ФНИ за 2019 г. и Годишна оперативна програма за 2020 г.

В изпълнение на чл. 91, ал. (3) от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Фондът организира публично представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2019 г. и на Годишната оперативна програма за 2020 г.

още...

06/10/2020

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии от всички научни области, определени в чл. 6 на Правилника на ФНИ, по следните предстоящи конкурси за 2020 г.:
- Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.

още...

06/02/2020

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по конкурса, срокът за подаване на заявления се удължава до 8 юни 2020 г.
Линк към заявление

още...

05/25/2020

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

още...

05/22/2020

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) информира за за предстоящо обявяване на покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

още...

05/22/2020

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения в Съвместна програмна инициатива – Културно наследство (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage).

още...

Pages

Subscribe to Front page feed