10/28/2020

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

   РЕЗУЛТАТИ

още...

10/28/2020

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

още...

10/22/2020

Следните проектни предложения по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год." не се допускат до оценяване, тъй като не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПМ48/4, КП-06-ПМ49/4.

още...

10/20/2020

Следните проектни предложения по "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България –  Русия 2019 - 2020 г." не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПРУСИЯ-23, КП-06-ПРУСИЯ-31, КП-06-ПРУСИЯ-36, КП-06-ПРУСИЯ-37, КП-06-ПРУСИЯ-61, КП-06-ПРУСИЯ-110, КП-06-ПРУСИЯ-113, КП-06-ПРУСИЯ-146 и КП-06-ПРУСИЯ-182.

още...

10/20/2020

Следните проектни предложения по "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г." не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПКИТАЙ/21, КП-06-ПКИТАЙ/35 и КП-06-ПКИТАЙ/44.

още...

10/12/2020

Киберпсихология, използване на математични методи с приложение в модели за растеж и еволюция на тумори и как можем да повишим безопасността при транспортните средства, са само част от темите на проектите и презентациите, представени от бенефициенти и учени от Фонд „Научни изследвания“ по време на Софийския фестивал на науката 2020.

още...

10/12/2020

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в съвместен конкурс BiodivRestore по програмите BiodivERsA и Water JPI. В съвместната инициатива BiodivRestore участват 31 финансиращи организации от 27 държави.

 Тема на конкурса:

още...

10/12/2020

Фонд „Научни изследвания“ информира, че съгласно решение на Управтелния комитет по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS) се удължава срокът за подаване на проектни предложения в двата текущи конкурса, както следва:

5th JFS Call (S&T):

още...

10/05/2020

Подаването на проектните предложения по конкурса по Националната научна програма Петър Берон и НИЕ приключи. По конкурса бяха подадени 22 проектни предложения.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed