12/08/2021

Съгласно чл. 61, ал. 2 от Правилника на ФНИ, всички получени възражения по оценяването на проектни предложения по конкурсите за фундаментални научни изследвания – 2021, фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021, и Българска научна периодика – 2022, са насочени за разглеждане в Комисията по възражения, която ще бъде определена от ИС на ФНИ в началото на 2022 г.

още...

12/06/2021

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНКУРСА ПО ННП ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ 2021 г.

 

още...

12/06/2021

На заседание на Изпълнителен съвет с Протокол 7/03.12.2021 г. бе взето следното решение:
Приема от 01.01.2022 г. при предаване на  междинен или окончателен отчет по договори за научни изследвания, финансирани от ФНИ, ръководителите на проекти да предоставят попълнена Обобщена информация за съответния отчет, което е приложение към Указанията за отчитане изпълнението на проекти на електроннната страница на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/944.

още...

11/17/2021

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA. Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните и комуникационни технологии. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

още...

10/26/2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА -  2022 г. “

още...

10/14/2021

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в съвместен конкурс Biodiversa+, в рамките на Европейското партньорство в областта на биологичното разнообразие.

  В съвместната инициатива BiodivRestore участват 45 финансиращи организации от 33 държави.

още...

10/11/2021

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. се допускат до научно оценяване.

още...

10/07/2021

Писмата за установени несъответствия при проектни предложения от научната област Хуманитарни науки за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год." и "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год." бяха изпратени до ръководителите на проектните предложения в началото на септември.

още...

09/28/2021

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в Конкурс "БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2022" се допускат до научно оценяване.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed