08/23/2021

Писмата за установени несъответствия при проектни предложения от научната област Хуманитарни науки за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год." и "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год." ще бъдат изпратени до ръководителите на проектните предложения в началото на септември, за да не се създават затруднения при коригиране на несъответствията (когато това е допустимо) през август.

още...

08/20/2021

В съответствие с приетата от Министерски съвет Национална научна програма "ВИХРЕН-2021" Изпълнителният съвет на ФНИ прие документите по конкурса и документите са изпратени за съгласуване в съответствие с процедурата, предвидена в Правилника на Фонда. Предвижда се, след осигуряване на целевото финансиране, конкурсът да бъде обявен през септември 2021 г. 

още...

08/20/2021

Във връзка с постъпило запитване по ННП "Петър Берон и НИЕ" на интернет страницата на Фонд "Научни изследвания" е дадена възможност за съобщение за търсене на партньори по проекти. Страницата включва два компонента:

- връзки към публични интернет страници, включващи интернет адресите на висши училища и институти на БАН и ССА на английски език (където са налични).  

още...

07/16/2021

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

още...

07/15/2021

Подаването на проектните предложения по „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА“ приключи.
По конкурса са подадени общо 19 проектни предложения.

още...

07/09/2021

Подаването на проектните предложения по конкурсите на ФНИ за фундаментални научни изследвания – 2021 г. и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г. приключи.

По тях бяха подадени съответно 222 и 49 проектни предложения.

още...

06/25/2021

По предложение на френската страна, Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) взе решение срокът за подаване на проектни предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ да бъде удължен до 15.07.2021 г.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed