10/09/2015

На заседанието бяха обсъдени Насоки и методика по процедура «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.». Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката, бяха приети промени в Годишната оперативна програма на ФНИ, засягащи промяна в бюджета на ФНИ и проекти по програмата КОСТ. Беше приета промяна в състава на ПНЕК по технически науки. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

още...

10/02/2015

Информация за проведена среща на членове на Изпълнителния съвет и управителя Фонд «Научни изследвания» с председатели на ПНЕК, проведена на 2-ри октомври 2015 г.

още...

10/02/2015

Изпълнителният съвет на ФНИ определи  приемно време на членове на съвета 

всяка сряда от 14 до 16 часа 

още...

09/25/2015

Заседанието започна с информация от управителя на ФНИ за изпълнение решенията от предишни заседания на ИС. Беше разгледан доклад за финансиране на етапи по програмата Биодиверс и доклад на ПНЕК по двустранно и международно сътрудничество.

още...

09/07/2015

Със Заповед № РД 09-1226/31.08.2015 г. е освободен назначеният със Заповед № РД 09-385/30.03.2015 г. и № РД 09-443/07.04.2015 г. състав на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

Със същата заповед и Заповед РД 09-1246/03.09.2015 г. на основание чл. 14 от Закона за насърчаване на научните изследвания, чл.8, ал. 5 и 6 и чл. 15а от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и на базата на постъпили предложения от съответните органи и организации при балансирано представителство на научните направления и организации е определен нов състав на ИС.

още...

06/03/2015

Уважаеми читатели, новият брой на Информационния бюлетин на Фонд „Научни изследвания“ вече е на сайта. В него ще се запознаете с едни от успешните проекти, финансирани от Фонда и ще се прочетете за най-новите събития, свързани с ФНИ.

още...

04/20/2015

На свое първо заседание, което се проведе на 16 април 2015 г. в Министерство на образованието и науката, Изпълнителният съвет на Фонд "Научни изследвания" избра за свой председател проф. Венелин Енчев и заместник-председател - проф. Диана Копева.

още...

04/17/2015

Състав на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ за срок от две години, считано от датата на издаване на последната заповед, както следва:

още...

Pages

Subscribe to Front page feed