06/07/2022

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Конкурсът е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2023 година.

  Общ бюджет на конкурса:

още...

06/02/2022

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана

още...

06/01/2022

I.            Общи условия 

 Целта на настоящата процедура е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на Република България чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин се предостави възможност за активно участие в тях на български учени с цел популяризиране на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри научноизследователски практики с учени от чужбина.

още...

05/30/2022

 За конкурсите, които Фонд "Научни изследвания" предстои да обяви тази година:

 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.;

 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.;

 - Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“

 

още...

05/30/2022

 I.            Общи условия

 Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, както и да засили присъствието на българската академична общност в тази програма.

още...

05/10/2022

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в деветия съвместен конкурс по програма CONCERT-Japan.

 

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

Тема на конкурса:

„Дизайн на материали с атомна прецизност“

“Design of Materials with Atomic Precision”

 

Покана за кандидастване: 

още...

05/05/2022

На 28 и 29 април в гр. София се проведе работна среща на Общото събрание по програма CHANSE, на която бяха поканени членовете на Научния комитет извършили класиране на проектните предложения подадени за участие в конкурса през 2021 г.

още...

05/04/2022

За поредна година Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма ICT-AGRI-FOOD.

още...

03/28/2022

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed