01/28/2022

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени от България и чужбина да се регистрират за оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ.

още...

01/28/2022

The Bulgarian National Science Fund (BNSF) hereby invites applications from individuals with a view to establishing a database of independent experts who could be called on in connection with

още...

12/20/2021

Уважаеми колеги,
 
Уведомяваме Ви, че ФНИ няма да работи в дните 29 (сряда), 30 (четвъртък) и 31 декември (петък) 2021 г.
 

още...

12/13/2021

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ВИХРЕН - 2021

още...

12/08/2021

Съгласно чл. 61, ал. 2 от Правилника на ФНИ, всички получени възражения по оценяването на проектни предложения по конкурсите за фундаментални научни изследвания – 2021, фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021, и Българска научна периодика – 2022, са насочени за разглеждане в Комисията по възражения, която ще бъде определена от ИС на ФНИ в началото на 2022 г.

още...

12/06/2021

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНКУРСА ПО ННП ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ 2021 г.

 

още...

12/06/2021

На заседание на Изпълнителен съвет с Протокол 7/03.12.2021 г. бе взето следното решение:
Приема от 01.01.2022 г. при предаване на  междинен или окончателен отчет по договори за научни изследвания, финансирани от ФНИ, ръководителите на проекти да предоставят попълнена Обобщена информация за съответния отчет, което е приложение към Указанията за отчитане изпълнението на проекти на електроннната страница на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/944.

още...

11/17/2021

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA. Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните и комуникационни технологии. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

още...

Pages

Subscribe to Front page feed