06/10/2020

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии от всички научни области, определени в чл. 6 на Правилника на ФНИ, по следните предстоящи конкурси за 2020 г.:
- Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.

още...

06/02/2020

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по конкурса, срокът за подаване на заявления се удължава до 8 юни 2020 г.
Линк към заявление

още...

05/25/2020

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

още...

05/22/2020

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) информира за за предстоящо обявяване на покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

още...

05/22/2020

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения в Съвместна програмна инициатива – Културно наследство (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage).

още...

05/22/2020

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в седмия международен конкурс по програма CONCERT-Japan.

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

още...

05/19/2020

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) информира за нови отворени конкурси по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК), насочени към справяне с пандемията от коронавирус.

още...

05/11/2020

Фонд „Научни изследвания“ планира обявяване на конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания във връзка с пандемията от COVID-19, средствата за който са осигурени с ПМС 89 от 8.05.2020 г. За да имат възможност научните групи да формират колективи с необходимата за изпълнението на проектите научна компетентност и да  подготвят проектните предложения, по-долу са публикувани работните варианти на Насоките за конкурса и методиката за оценяване, както и формите за кандидатстване.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed