Покана за участие в среща-дискусия по проект EXPAND II, финансиран от РП „Хоризонт 2020“

ПОКАНА
за участие в среща-дискусия по проект EXPAND II,
 финансиран от РП „Хоризонт 2020“

  Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в среща-дискусия с Margit Noll, председател на борда за управление на Joint Programming Initiative Urban Europe. Срещата по проекта ще бъде на 04 ноември от 15:00 до 17:00 часа в Заседателната зала на Фонд „Научни изследвания“ на адрес: бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239Б, ет. 3 (входът е откъм ул. „Антон“  по посока на САГБАЛ „Света София“, карта: https://bit.ly/2Pdimib )
    Срещата е във връзка с проект „EXPAND II - Widening participation of countries and stakeholders in JPI Urban Europe through capacity building in urban policy, funding and research“, финансиран от РП „Хоризонт 2020“ (Grant agreement ID: 857160), в който от българска страна участва Фонд „Научни изследвания“. 

Целта на проекта е:

EXPAND II intends to support the implementation of the JPI Urban Europe Strategic Research and Innovation Agenda 2.0 (SRIA 2.0) and advance the R&I programme by
(1) supporting JPI Urban Europe’s widening activities towards new countries, stakeholders and partners,
(2) facilitating the transition from SRIA 2015 to SRIA 2.0 in terms of enhancing formats, instruments, strategic partnerships, and programme management, and by
(3) improving availability and accessibility of research results for cities, funders, policy and decision makers.

Повече информация за проекта може да намерите на следния адрес: https://cordis.europa.eu/project/rcn/224213/factsheet/en