Съобщение

Следните проектни предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г .“​ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПН36/25 от 25.09.2019 г. и от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПМ-33/7 от 26.09.2019 г. и КП-06-ПМ-33/9 от 26.09.2019 г. Посочените проектни предложения не са допуснати до научна оценка. Останалите проектни предложения, подадени в двата конкурса са допуснати до научна оценка.

Следните проектни предложения по конкурс "Българска научна периодика -2019 г." не са допуснати до оценяване, тъй като не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост:
КП-06-ПП/3, КП-06-ПП/4, КП-06-ПП/5, КП-06-ПП/8, КП-06-ПП/10, КП-06-ПП/11, КП-06-ПП/17, КП-06-ПП/25, КП-06-ПП/31, КП-06-ПП/33, КП-06-ПП/39, КП-06-ПП/62, КП-06-ПП/64, КП-06-ПП/67, КП-06-ПП/68, КП-06-ПП/84, КП-06-ПП/85, КП-06-ПП/86, КП-06-ПП/95, КП-06-ПП/98, КП-06-ПП/101.

Проектни предложения за конкурса по Националната научна програма ВИХРЕН с акроними STEMNICHE и ISSD:am не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост и не са допуснати до оценяване. Останалите проектни предложения, подадени в конкурса са допуснати до научна оценка.

Всички проектни предложения, подадени за конкурса по Националната научна програма Петър Берон и НИЕ отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост и са допуснати до оценяване.