СЪОБЩЕНИЕ

Фонд "Научни изследвания" информира, че класирането в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г." и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ в седем от научните области е налично тук:

За "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.": https://www.fni.bg/?q=node/1019

За „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ : https://www.fni.bg/?q=node/1020

Класирането по останалите научни области ще бъде разгледано на заседание на ИС, планирано за 06.12.2019 г.