СЪОБЩЕНИЕ

Информация за предоставяне на копия от картите за научна оценка на проектни предложения от Конкурси 2019

Копия от  картите за научна оценка на проектните предложения ще бъдат изпратени на ръководителя на научния колектив по ел. поща в срок от 30 работни дни след приемане на решението на Изпълнителния съвет, съгласно Насоките по „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2019 г.” и „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2019 г.”