Покана за участие в публично събитие с гост-лектори от официална делегация по традиционна китайска медицина от провинция Джангши

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ С ГОСТ-ЛЕКТОРИ ОТ ОФИЦИАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ ПО ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА ОТ ПРОВИНЦИЯ ДЖАНГШИ

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) със съдействието на посолството на Китай в София и катедрата по Органична химия и Фармакогнозия на Софийския университет организира лекция и възможности за среща с официална делегация на Администрацията по традиционна китайска медицина на провинция Джангши (Jiangxi Provincial Administration of Traditional Chinese Medicine).

Лекцията ще се състои на 09 декември 2019 г. от 10:00 часа в Заседателна зала № 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (адрес бул. Цар Освободител 15, гр. София). Членове на делегацията ще представят дейностите на Администрацията и достиженията на традиционна китайска медицина.

От 11:15 до 13:00 има предвидена възможност за преки срещи с представители на делегацията след предварително заявяване на интерес. Ако желаете Вие или представител от Вашата организация да участва в среща-разговор с представители на делегацията след публичната лекция, моля да заявите Вашия интерес като изпратите потвърждаващ отговор на адрес: press_fni@mon.bg до 06 декември 2019 г.