СЪОБЩЕНИЕ

Фонд "Научни изследвания" съобщава, че класирането за научни области Селскостопански науки, Медицински науки и Обществени науки по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г." и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ е налично на странците с резултатите от конкурсите както следва:

За "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.": https://www.fni.bg/?q=node/1019

За „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ : https://www.fni.bg/?q=node/1020