Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянна научно-експертна комисия по направление Науки за Земята, Технически науки и Физически науки

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянна научно-експертна комисия по направление Науки за Земята, Технически науки и Физически науки. Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки;
aleksandrova@mon.bg – за технически науки и науки за Земята.

За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg
 
Краен срок за изпращане на документи за членове на ПНЕК: 14 февруари 2020 г.

Документи – информационна форма и заявление: