СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

През месеци ноември и декември 2019 г. приключиха пет от конкурсите на ФНИ за 2019 г.:

  • За фундаментални научни изследвания;
  • За фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти;
  • За българска научна периодика;
  • По Националната научна програма ВИХРЕН;
  • По Националната научна програма Петър Берон и НИЕ.

Периодът на оценяване на проектните предложения по конкурсите съвпадна и с периода, през който Постоянните научно-експертни комисии организираха оценяването на отчетите от първите етапи на проектите от конкурса на ФНИ от 2017 г. Въпреки кратките срокове и увеличеното натоварване на персонала на Фонда и научно-експертните комисии, конкурсите бяха завършени навреме и основната част от договорите за финансиране са подписани и платени.

За успешната работа Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ изказва благодарност на секретарите на научно-експертните комисии и на всички служители на Фонда, на председателите, заместник-председателите и членовете на Временните и на Постоянните научно-експертни комисии и на всички оценители на проектни предложения и на научни отчети на проекти, които компетентно, съвестно и отговорно работиха за успешното приключване на конкурсите и продължаване на проектите от предни години.

Благодарим на Министерството на образованието и науката за съдействието и подкрепата на дейността на Фонда.

Честити Коледни и Новогодишни празници с пожелание за много здраве и успехи през Новата 2020 г.!

Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“

Управител на Фонд „Научни изследвания“