Покана за информационна среща на 16 януари 2020 г.

ПОКАНА

за информационна среща на 16 януари 2020 г.

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обявява  покана за информационна среща за представяне на конкурси по международни научни програми:
- „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“
- „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.“
- „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“
-  Конкурс с проектни предложения по програма ICT-AGRI-FOOD

Срещата ще се състои на 16 януари, четвъртък, от 15:30 ч. в  Зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН) на ул. 15 ноември №1, гр. София.

Пълният текст на поканата и документите за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1041 

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1043

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“ ще намерите тук:  https://www.fni.bg/?q=node/1045

Пълният текст на поканата и документите за участие в Конкурс с проектни предложения по програма ICT-AGRI-FOOD ще намерите тук:  https://www.fni.bg/?q=node/1049