Фонд „Научни изследвания“ представи насоките по конкурси за двустранно сътрудничество и програми ERA-NET пред академичната общност

На 16 януари в Зала „Проф. Марин Дринов“ в Българската академия на науките (БАН) екипът на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) представи насоките по актуални отворени покани за проектни предложения по конкурси за двустранно сътрудничество и по програми ERA-NET. Над 100 представители на академичната общност, на Министерството на образованието и науката и на заинтересовани организации присъстваха на представянето и участваха активно в дискусията.   


Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ, откри събитието, като анонсира и някои от следващите представяния, които ФНИ планира в близките месеци. На 07 февруари в Аулата на Софийския университет предстои среща с бенефициентите на проекти към ФНИ от 2019 г. и ръководители на договори от 2018 г., както и на главните счетоводители на базовите организации. Целта е изясняване на различни технически въпроси относно използването на финансовите средства, тяхното отчитане, работата по проектите, възможности за промени в договорите и други. Ще бъдат обсъдени и различни възможности за популяризиране на дейността, свързана с проектите, както и на научните изследвания като цяло. „Ще продължим и започнатите през предните години инициативи – представяне на успешни проекти от различни конкурсни сесии“, подчерта проф. Вайсилов. „Тази година ще направим специална сесия с представяне на резултатите на проекти на млади учени от 2017 г., които в момента се отчитат. През лятото, както и миналата година, ще представим резултатите от проекти от конкурсите от 2018 г., които се отчитат на междинен етап.“ Г-жа Любомира Христова и д-р Милена Александрова, експерти във ФНИ, представиха актуалните покани по конкурси за двустранно сътрудничество и по програми ERA-NET. След представянията последва активна дискусия, по време на която участниците в събитието получиха отговор по актуални въпроси, свързани с отворените покани за конкурси с проектни предложения.

Презентациите от събитието можете да изтеглите от тук.

Пълният текст на поканата и документите за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“ ще намерите тук:https://www.fni.bg/?q=node/1041

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1043

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения вКонкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1045

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в Конкурс с проектни предложения по програма ICT-AGRI-FOOD ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1049