Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна и на Постоянна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество за 2020 г. от всички научни области и на Постоянна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество от научните области математически науки и информатика, медицински науки, науки за земята и селскостопански науки.

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до секретаря на НЕК по двустранно и международно сътрудничество: l.gyneva@mon.bg.

Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК и ПНЕК: 20 февруари 2020 г.

Документи – информационна форма и заявление:

Информационна форма и заявления за кандидати за членове на научно-експертни комисии