Покана за обучение на бенефициентите на ФНИ по конкурси от 2019 г. и 2018 г

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира задължително присъствено обучение за всички бенефициенти на проекти на ФНИ по конкурси за 2019 г. Обучението ще включва представяне на насоки по финансово-счетоводни и отчетни въпроси, както и по методи и добри практики за комуникация на дейностите и резултатите от проектите към обществото. След всяка тема ще има възможност за активна дискусия и обсъждане на всички въпроси с експерти от ФНИ.

Обучението ще се проведе на 07 февруари 2020 г. (петък) от 09 до 13:00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Кл. Охридкси“ (адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат на СУ). Участието на ръководителите на всички проекти от сесиите на ФНИ за 2019 г. и/или техни представители е задължително.

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБИТИЕТО:

09:00 – 09:15 – Регистрация

09:15 – 09:30 – Откриване и уводни насоки от Ръководството на ФНИ

09:30 – 10:30 – Обучение по счетоводно-финансови въпроси

10:30 – 10:45 – Почивка

10:45 – 11:45 – Обучение и насоки по подготовка на отчет на проекта

11:45 – 12:00 – Почивка

12:00 – 13:00 – Обучение и добри практики по комуникация на дейностите и резултатите от изпълняваните проекти към обществото