Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на ВНЕК по процедурите по програмата КОСТ и международни научни форуми и на ПНЕК по науки за Земята

Във връзка с допълване състава на НЕК на ФНИ и в съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна научно-експертна комисия по процедурите по програмата КОСТ и международни научни форуми и на Постоянна научно-експертна комисия по науки за Земята.

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до: fni2012@mon.bg

Краен срок за изпращане на документи: 13 март 2020 г.

Документи – информационна форма и заявление.