МОН отличи ФНИ за устойчиво развитие на капацитета и повишаване на размера на усвоените средства по проекти по РП „Хоризонт 2020“

Фонд „Научни изследвания“ бе отличен от Министерството на образованието и науката за постижения за устойчиво развитие на капацитета и повишаване на размера на усвоените средства по проекти по РП „Хоризонт 2020“. Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, връчи сертификата на проф. дхн. Георги Вайсилов, управител на ФНИ. Проектите са свързани с разширяването на участието на ФНИ в програмите ЕРА-Нет, които дават възможност на български научни колективи да се включат в международни консорциуми за научни изследвания в различни научни области.

  

Церемонията по награждаването бе част от конференцията „Хоризонт Европа“ - образование, иновации, научни изследвания“, организирана от Областен информационен център - Варна и посветена на следващата Рамкова програма на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. Събитието се проведе на 6 март в аулата на Икономическия университет - Варна (ИУ-Варна) с участието на г-жа Мария Габриел, европейски комисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“, г-н Емил Радев – депутат в Европейския парламент, г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България, г-н Мартин Дановски – председател на УС на Фонда на фондовете и ръководител на работна група за създаване на Държавна агенция за иновации и изследвания, г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, и г-жа Златина Карова, началник на отдел „Транснационални научни инициативи“ към Дирекция „Наука“ на МОН и национален координатор на РП „Хоризонт 2020“.

По-късно следобед в същия ден проф. дхн. Георги Вайсилов проведе среща с ръководители на проекти с базови организации в гр. Варна, които са финансирани от Фонд „Научни изследвания“.