Промяна в крайния срок за подаване на проектни предложения по конкурси

Във връзка с ограниченията и противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, с решение от 16 март 2020 г. Изпълнителният съвет на ФНИ промени крайната дата за подаване на проектни предложения по двата текущи конкурса за двустранно сътрудничество

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.

Новият краен срок за подаване на документи по конкурсите е 30 април 2020 г.

Начинът за подаване на проектни предложения се запазва както е описан в Насоките за конкурсите – по електронен път.