Съобщение във връзка с конкурсите по двустранно сътрудничество

Промяната на срока за подаване на проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия се отнася само за подаването на проектните предложения към ФНИ поради ограниченията във връзка с извънредното положение в Република България. Промяната не се отнася до подаването на проектните предложения към финансиращата организация от руска страна.
Промяната на срока за подаване на проектни предложения за конкурса за двустранно сътрудничество с Китай важи и за българската и за китайската страна.