Възможности за финансиране от чужбина на изследвания за COVID-19

- Международният център по генетично инженерство и биотехнология (ICGEB) предоставя нови възможности за финансиране на научни проекти за изследвания върху COVID-19:
https://www.fni.bg/?q=node/1105

- Портал на Европейската комисия за споделяне на данни за COVID-19
https://www.covid19dataportal.org

- Прессъобщение за създаване на портала:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_680

- "Corona" платформа на Европейското изследователско пространство
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

- План за действие на Европейското изследователско пространство​ във връзка с коронавируса.

- Покана от Регионалната Дирекция на Университетската Агенция на Франкофонията за кандидатстване с проекти, свързани с пандемията Ковид-19 и нейните последици:
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/

- Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) информира за отворени конкурси по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК), насочени към справяне с пандемията от коронавирус:

1. Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A)

За повече информация, моля кликнете тук.

2. Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL) (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B)

За повече информация, моля кликнете тук.

3. Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C)

За повече информация, моля кликнете тук.

4. Pan-European COVID-19 cohorts (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D)

За повече информация, моля кликнете тук.

5. Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19 (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E)

За повече информация, моля кликнете тук.

Конкурсите са отворени на 19 май 2020 г., като крайният срок за подаване на предложения е 11 юни 2020 г.

Пълна информация за конкурсите може да бъдe намерена в официалния портал на ЕК тук.

- CTA Challenge Tourism #PostCOVID19: целта на конкурса е подпомагане на туристическия сектор в Андаулсия (Испания). Отличеният проект ще получи 15 000 евро. Крайният срок за подаване на проекти е до 1 юни 2020 г.
За допълнителна информация и подаване на проектни предложения: https://www.corporaciontecnologica.com/en/sala-de-prensa/noticias/CTA-Challenge-Tourism-PostCOVID19-will-reward-15000-for-a-technological-solution-that-helps-sector-recovery/